Metoda określenia strat mocy cieplnej przy projektowaniu instalacji ogrzewania podłogowego. Część I ? Straty mocy przez stropy międzykondygnacyjne (str. 17 nr. 1/2003)
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania strat ciepła przez strop z grzejnikiem podło-gowym. Dokładne określenie tej wartości umożliwia poprawne obliczenie natężenia przepły-wu wody grzejnej w instalacji ogrzewania podłogowego. Przyjęcie standardowej wielkości strat ciepła w wysokości 10% obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło pomieszczenia mo-że prowadzić do zaprojektowania grzejnika o zbyt małej mocy lub przewymiarowania pod względem hydraulicznym instalacji oraz wzrostu jej bezwładności cieplnej. Artykuł napisano w ramach pracy statutowej S/IIŚ/27/01 Katedry Ciepłownictwa Politechniki Białostockiej.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.